Vrede

A+ A A-

Debat: Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking

Debat:  Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking

From 21 January, 2016 17:00 until 21 January, 2016 20:00

At Espace Jacquemotte Hoogstraat 139, 1000 Brussel, België

Categories: Lezingen & vorming

Hoe zou een mensenrechtenbeleid binnen ontwikkelingssamenwerking er nu echt uit moeten zien? Welke dilemma's brengt dat met zich mee? Het panel buigt zich over deze complexe kwestie.

De link tussen mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking is niet nieuw. Er bestaan al lang experimenten met het integreren van mensenrechten in ontwikkelingsprogramma's en met manieren om mensenrechten te promoten met ontwikkelingsgeld. Maar met wisselend resultaat.

Het blijft moeilijk om te zien hoe een mensenrechtenaanpak de impact van ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's kan vergroten. Bovendien wordt goochelen met voorwaarden stellen aan hulp door partnerlanden vaak gezien als een ongeoorloofde inmenging. Je zou daarnaast ook verwachten dat actoren uit de ontwikkelingssamenwerking en mensenrechtenorganisaties nauw samenwerken, maar in de praktijk is dat niet altijd het geval. Een gespannen huwelijk?

Een panelgesprek met:

  • Koen De Feyter, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen
  • Kaat De Nijs, beleidsmedewerker Ontwikkelingssamenwerking op het kabinet De Croo
  • Johan Cottenie, in vertegenwoordiging van Amnesty International Vlaanderen
  • Lode Delbare, algemeen directeur van TRIAS
  • Moderatie: Gie Goris, hoofdredacteur MO*

Praktisch

  • Voor beroepskrachten in de ontwikkelingssamenwerking en eenieder die regelmatig met ontwikkelingssamenwerking in aanraking komt.
  • De voertaal van dit Ontwikkelingsdebat is het Nederlands.
  • Deelnemen is gratis, maar inschrijven is nodig.
  • Het debat vindt plaats op donderdag 21 januari. Vanaf 17u kan u opwarmen bij een broodje en een drankje. We starten met het debat om 18u. Het einde is voorzien rond 20u.

Over de ontwikkelingsdebatten

De dag maakt deel uit van de Ontwikkelingsdebatten. Enkele keren per jaar brengen de initiatiefnemers mensen uit de brede ontwikkelingssector bij elkaar om kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen rond een specifiek thema.

Dit debat wordt georganiseerd door 11.11.11 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
BTC BTC, het Belgisch ontwikkelingsagentschap
DiV - Afdeling Mondiale Uitdagingen Departement internationaal Vlaanderen - Afdeling Mondiale Uitdagingen
VLIR-UOS VLIR-UOS, de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking
VVN VVN, Vereniging voor Verenigde Naties
VVOB vzw VVOB, de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand.

Met de steun van: DGD, Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking Vlaanderen en n'GO Magazine.


2016-01-21 17:00:00
2016-01-21 20:00:00
Vrede copyright 2013

Login or Register

LOG IN